จำนวนร้านอาหารที่เรามี 159 ร้าน
จำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์ free counter คน
เชียงใหม่อร่อยAds เชียงใหม่อร่อยAds เชียงใหม่อร่อยAds เชียงใหม่อร่อยAds เชียงใหม่อร่อยAds เชียงใหม่อร่อยAds

แผนที่ลายแทงร้านอาหารในเชียงใหม่การใช้ googlemap แผนที่ลายแทงร้านอาหาร

  • คลิ๊กซ้ายค้างแล้วลาก เพื่อ เลื่อนแผนที่ หรือ กดปุ่มลูกศรทางซ้ายบน
  • ดับเบิ้ลคลิ๊กบนแผนที่ เพื่อ ซูม(ขยาย)แผนที่ หรือ เลื่อน แทบทางซ้ายกลาง
  • คลิ๊กบน icon เพื่อแสดงชื่อร้านอาหารและดูรายละเอียดร้านอาหารอาหารนั้นๆ


Copyright © 2008 ChiangMaiAroi, Inc. All Rights Reserved.
Home | About us | Privacy Policy | Terms of us | Sitemap